Tandkursusforløb 4 moduler for VSP’er

28. august 11.00-16.00

2 online moduler og 1,5 dags fysisk kursus

Tand-kursusforløb for veterinærsygeplejersker

  • Kurserne er for veterinærsygeplejersker i klinisk praksis, der brænder for tandbehandlinger og gerne vil lære mere.
  • De 2 onlinemoduler og 1,5 dags fysiskkursus giver deltagerne en grundig og opdateret faglig viden inden for de 4 hovedområder: Periodontologi, Endodonti, Kirurgi og Ortodonti.
  • Optagelse af- og aflæsning af dental røntgenbilleder vil ligeledes være på programmet. 
  • Kursisterne får vigtige værktøjer i at formidle til klinikkens kunder, hvorfor tandbehandling af deres dyr er så vigtig. Der ligger både uddannelse og motivation i dette.

En veterinærsygeplejerske med en solid teoretisk viden i tandsygdomslære og -behandling kan være tandbehandlingernes ambassadør og klæde alle medarbejdere på til at kunne redegøre for, hvorfor tandbehandling er  grundlæggende vigtig for patienterne velbefindende. Hun/han vil være en uvurderlig støtte for alle faggrupper i det at overbevise dyreejere om vigtigheden af tandsundhed, så fokus, motivation og kvalitet opretholdes.  

 Kursusrækken er en kombi af online og fysisk kursus med en fordeling imellem teoretiske og praktiske øvelser. Der vil efter endt kursus være mulighed for at fortsætte i en ERFA-gruppe hvor erfaringer og udfordringer deles, således at klinikkens vidensdatabase fortsat udvikles og et opdateret vidensniveau vedligeholdes.

Kursets undervisere er:  fagveterinærsygeplejerske Jannie Nielsen og dyrlæge Camilla Heinze DVM, RDH, residency i The American Veterinary Dental College. Jannie og Camilla vil give deres bidrag til ERFA-gruppen.

Dag 1 kl. 11.00-16.00 (28. august)

11.00-11.30 intro

11.30-16.00 Periodontologi

Periodontologi er læren om sygdomme i tændernes støttevæv (parodontiet), dvs. gingiva, rodhinde, cement og omgivende knogle. De almindeligste af disse sygdomme er gingivitis (tandkødsbetændelse) og parodontitis.

Baseret på resultaterne af den tilgængelige forskning er det overordnede mål med undervisningen i parodontologi at sætte kursusdeltagerne i stand til at forebygge, diagnosticere og behandle parodontale sygdomme. Pædagogiske tiltag i forhold til motivation af ejere til at få foretaget behandlinger og til til at udfører hjemmetandpleje vil ligeledes være en stor del af undervisningen

Dag 2 kl. 9.00-16.00 (17. september)

9.00-9.30 Opfølgning fra sidst

9.30-12.30 Tandrens og instrumenter

Ved en reglret tandrensning forstås fjernelse af calculus dentalis og plaque, korrektion af evt. fyldninger samt pudsning og polering af tænder og evt. fyldninger. Kursisterne vil undervejs i undervisningen få en indgående praktisk og teoretisk viden om hvordan en korrekt tandrensning udføres og hvorfor den er så vigtig.

Gennemgang af brug og vedligeholdelse af klinikkens dental instrumenter vil ligeledes blive gennemgået.

12.30-13.15 Frokost

13.15-16.00 Dentalrøntgen på hund og kat

Røntgenbilleder er en vigtig del af tandbehandlingen i klinisk smådyrspraksis. Det er vigtigt at kunne tage diagnostiske dental røntgenbilleder i et rimeligt tempo for at hverdagen på klinikken kan foregå tilfredsstillende. På dette kursus vil optageteknikker og praktisk vejledning i hvordan disse optages bedst og hurtigst være central. Vi vil desuden gennemgå normal-anatomien i mundhulen på hund og kat samt hvordan de vigtigste tandsygdomme ser ud radiologisk

Dag 3 kl. 9.00-17.00  (oktober)

10.00-10.30 Opfølgning fra sidst

10.30-16.30 Ortodonti

Ortodonti betyder tandregulering og kan være en rigtig god løsning for visse af vores patienter. Kurset omfatter en teoretisk gennemgang af de muligheder vi på tandklinikken har for at afhjælpe smertefulde bidfejl hos især vores hundepatienter. Kliniske case studier vil indgå som det centrale i undervisningen hvilket vil give klinikkens tand sygeplejersker mulighed for at hjælpe dyreejere med viden omkring hvad behandlingerne indeholder og hvordan mund hygiejnen opretholdes under behandlingsforløbet

Endodonti beskæftiger sig med infektions- og/eller traume-baserede sygdomme i pulpa-dentinorganet og ved tandens rodspids.  Diagnostik, ætiologi, patogenese, behandlingsvalg og prognosevurdering vil blive gennemgået teoretisk med fokus på at kursisteren vil kunne videregive denne viden på en måde som den almindelige dyreejer vil kunne forstå.

Dag 4 kl. 10.00-15.00 (oktober)

9.00-9.30 Opfølgning fra sidst

9.30-10.30 Opfølgning på røntgen, cases eller enkelte røntgenbilleder som kursisterne har lyst til at dele gennemgås i plenum

10.30-12.30 Tandresorption og tilfældige fund i tandklinikken

12.30-13.15 Frokost

13.15- 16.00 Samtalen med ejer ved indlæggelse, under og hjemsendelse er en vigtig del af veterinærsygeplejerskens daglige arbejde. Forskellige metoder til motivation og træning af dyreejere vil blive gennemgået i plenum. Planen er at hver kursist medtager klinikkens forskellige hjemsendelsesråd, informationsfoldere mm så vi kan hjælpe og motiverer hinanden til de løsninger der er optimale for netop den klinik hvor hver enkel arbejder

 

Praktiske oplysninger

Datoer:

Modul 1 (online) d. 28. august kl. 11.00-16.00

Modul 2 (online) d. 17. september kl. 9.00-16.00

Modul 3 Oktober

Modul 4 Oktober

Datoerne for de sidste to moduler er ikke på plads endnu – de kommer snarest

Sted: Online og xxx (Fyn)

Kurset gennemføres ved 15 deltager.

Pris: 10.995 ,- DKK incl. middag og overnatning

Medlemspris: 9.995,- DKK incl. middag og overnatning

+ 10,- i tilmeldingsgebyr

(Alle priser er i DKK ekskl. moms)

Tilmeld dig her

Ved framelding senere end d. 5. juni opkræves halvt kursusgebyr. Ved framelding indenfor den sidste uge opkræves fuldt kursusgebyr.

Stor tak til kursets sponsor