Smertebehandling

Kurset er afviklet. Kontakt os, hvis du er interesseret i emnet.

Smertebehandlingskursus med foredragsholder Maria Søndergaard Thøfner, dyrlæge med PhD i klinisk smerteforskning og neurologi

Læs mere om Maria Søndergaard Thøfner her

Kurset er for dyrlæger og veterinærsygeplejersker.

Program:

09.00 – 09.50: Kroniske smerter: definition, prevalens, patologi og smertemekanismer

10.00 – 10.50: Systematisk klinisk tilgang til den kroniske arthose-smertepatient:

   • Anamnese, adfærdsmæssige og kliniske tegn på kronisk smerte
   • Objektive målparametre øger fokus på behandlingseffekt
   • Systematisk, problemorienteret klinisk undersøgelse med fokus på lokali-sation, beskrivelse og vurdering af smerte. Kan smerte kvantificeres?
   • Kan vi altid stille en konklusiv diagnose? Og hvordan håndteres en tenta-tiv diagnose i forhold til prognose og forventningsafstemning med ejer

11.10 – 12.00: Strategisk, multimodal behandling af den kroniske arthrose-smertepatient:

   • evidensbaseret valg af analgetika
   • vægtkontrol
   • ejercompliance
   • foder og kosttilskud
   • motion, træningsintensitet, fysio- og hydroterapi

12.00 – 12.45: Frokost

12.45 – 13.30: Follow-up: hvordan, hvor ofte og med hvilket fokus? Håndtering af gennembrudssmerter, kontinuerlig vurdering af livskvalitet og euthanasi som alternativ til kronisk smertebehandling

13.40 – 14.10: Casebaseret præsentation af tilgangen til patienten med kroniske inflammatoriske smerter: arthrose-patienten

14.20 – 14.50: Casebaseret præsentation af tilgangen til patienten med kroniske inflammatoriske smerter med en neuropatisk komponent: ryg-patienten

15.10 – 16.00: Casebaseret præsentation af tilgangen til patienten med uspecifikke kliniske tegn på smerter eller ændret adfærd, som måske – måske ikke skyldes smerter

Praktiske oplysninger

Datoer: 14. november kl. 8.30-16.00

Sted: Dalum Landbrugsskole, Landbrugsvej 65, Odense

Pris: 3995,-

Medlemspris: 2995,-

(alle priser er i DKK og ekskl. moms)

Tilmeld dig her

Ved framelding senere end d. 1. november opkræves halvt kursusgebyr. Ved framelding indenfor den sidste uge opkræves fuldt kursusgebyr.

Stor tak til kursets sponsor ScanVet