Økonomi & budget

Kurset er afviklet. Kontakt os, hvis du er interesseret i emnet.

Praktisk kursus med udvikling af egne budgetter og rutiner for opfølgning.

Dette er et praktisk kursus, hvor deltagerne arbejder med at udvikle egne budgetter samt udvikler rutiner for opfølgning og kommunikation til medarbejderne. Man kan vælge at arbejde med egne opstillinger eller med de modeller, som Christian Kolthoff deler. Inden kurset modtager du link til en video med træning i relevante Excel-færdigheder og på online-opfølgningen pudser vi dine budgetter af, så du er klar til 2023.

Program:

  • Status: Hvad gør deltagerne i dag? Hvilke modeller bruger de? Hvad virker? Hvad virker ikke? Hvilke barrierer er der for at komme i mål?
  • Flerårigt budget: Hvordan budgetterer man over flere år? Hvilke modeller er relevante? Kan man regne med tallene?
  • Årsbudgettering: Sådan laver du dit årsbudget. Vi arbejder med Christians budgetmodel, men det er fint muligt at bruge sin egen sideløbende.
  • Kommunikation til ansatte: Hvordan inddrages personalet i talarbejdet? Hvordan skabes der relevans og motivation?
  • Relevante spørgsmål til revisoren. På kurset deltager Thomas Tinghøj fra Revenu, der svarer på alle de emner, som man lurer på.

Det er en forudsætning for kursusdeltagelse, at man har adgang til Excel. Man behøver ikke være flydende i excel, men kan med fordel have arbejdet i det inden kurset.

Dato: 26. september kl. 9.00-16.30 og onlineaften d. 13. december kl. 18.00-21.00

Sted: praQtice, Grønnevej 17, 8680 Ry

Pris: 3500,-

Medlemspris: 2750,-

Tilmeld dig her

Ved framelding senere end d. 5. september opkræves halvt kursusgebyr. Ved framelding indenfor den sidste uge opkræves fuldt kursusgebyr.