Medlemmerne har ordet – 4 min. video

4 minutters præsentationsvideo

I denne 4 minutters video fortæller personer fra 3 medlemsklinikker om, hvorfor de har meldt sig ind og hvad de får ud af medlemsskabet.