ERFA-grupper

“Jeg kan godt frygte, at hvis det er ERFA-grupperne, der er drivkraften i medlemskabet af Vetfællesskabet, så giver det ikke så meget. Så sidder jeg jo  og gennemgår økonomi og snakker om andre emner med folk, som ikke ved mere end mig. Der mangler vi den viden og facilitering, som Christian Kolthoff leverer til ledersamlingerne.” Sådan sagde en klinikejer, som overvejer at blive medlem af Vetfællesskabet. Og hvor er vi glade for den overvejelse, for der er nok andre, der har samme tanker. Det giver os anledning til at fortælle følgende:

  • Økonomi og nøgletal er fast på dagsordenen til alle ledersamlinger. Os, der har været med fra start, har derfor gennemgået dem mange gange med Christian og har godt styr på dem. Derfor kan vi arbejde kvalificeret videre med dem i ERFA-grupperne. Thea fra Herlev Dyreklinik fortæller om det her.
  • Vi afholder ledersamlinger ca. fire gange om året (efter behov), så der er en kvartalsvis gennemgang af ens nøgletal. Hvis man ønsker det. Jo længere tid du har været med, jo mere giver gennemgangen dig, fordi du har større sammenligningsgrundlag og bliver stadig bedre til at spotte ting.
  • Vetfællesskabet handler om meget, meget andet end nøgletal. Og det er guld værd at kunne udveksle erfaringer om stort og småt fra klinikkernes hverdag mv. Som Katrine Hammer fra Ryesgade Dyreklinik/Hundeklinikken siger: “For mig er det super værdifuldt at sparre med andre klinikejere og høre, hvordan de gør praktisk og forretningsmæssigt, så jeg ud fra dette kan sammensætte gode løsninger, der passer til mig og min klinik .”
Hvor meget man deltager i ERFA-grupperne er helt op til en selv. Vi har fået mange nye medlemmer, og til vores generalforsamling den 17. maj skal vi ‘ryste posen’ og finde ud af, hvordan vi får alle godt med ombord i ERFA-grupperne og hvordan de giver bedst mening for folk. Vil du nå at være med til den drøftelse? Så spørg os, om din klinik kan få lov til at blive medlem