Medlemshjælp under coronakrisen

Vetfællesskabet har under coronakrisen igen vist sin berettigelse. Medlemmer har sparret og hjulpet hinanden.

P.t. afholder vi ikke sparringsmøder om coronasituationen. Kontakt jannie@praqtice.dk, hvis du er medlem og vil høre mere.

Facebookgruppen Vetfællesskabet klinikejer har været forum for hjælp og sparring på kryds og tværs i denne ekstraordinære situation med corona. Emnerne har eksempelvis været: at undgå smittespredning, om nødberedskab, om hvordan man forholder sig, hvis man vil benytte sig af regeringens lønsikring, generel opdatering om situationen osv.

Her er et eksempel på den ultimative hjælp i en nødssituation:

Også det norske Vetfokus’ klinikejer Facebookgruppe har været kilde til inspiration, og til den ultimative hjælp: